kvartal2_2019.png

Karta som visar trafikolyckornas position kvartal 2 år 2019