landturism2018.png

Figuren visar att de hotellgästerna, fritidshusägare och stugturister står för ca tre fjärdedelar av landkonsumtionen