lantbruksprodukter19dia2.png

Försäljningsintäkter för de viktigaste trädgårdsväxterna 2018