lantbruksprodukter19dia3.png

Andel ekologiskt av volymen för vissa produkter 2018