lantrbuk_fig_1_ny.png

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren