larare_efter_utbniva_kon_o_alder_2020.png

Lärare efter utbildningsnivå, kön och ålder 2020. Utförligare beskrivning i löpande text.