larare_efter_utbniva_och_examensland_2020.png

Lärare efter utbildningsnivå och examensland 2020. Utförligare beskrivning i löpande text.