larare_i_grundsk_efter_huvuduppg_2005-2020.png

Lärare i grundskolan efter huvudsaklig uppgift 2005-2020. Utförligare beskrivning i löpande text.