npf.png

Sammanfattning av rekommendationer för åtgärder för att stärka förutsättningarna för barn med NPF inom utbildningssystemet på Åland