olyckor_figur1.png

Ökat antal olyckor år 2017, men minskat antal skadade