olyckor_figur1.png

Ökat antal olyckor år 2018, men minskat antal skadade samt omkomna