olyckor_figur3.png

Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad år 2009-2016