olyckor_figur4.png

En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män