presidentval18dia1.png

Andel av rösterna på Åland och i hela Finland