presidentval18dia2.png

Valdeltagande efter region och kön