rorelsen16slutligdia4.png

Befolkningsrörelsen efter region 2016 i sammandrag