rorelsen2017_1dia2.png

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2016 och 2017