rorelsen2017_1dia4.png

Befolkningsförändringen efter kommun 1:a kvartalet 2017