rorelsen2018_1dia1.png

Under första kvartalet 2018 ökade befolkningen i Mariehamn med 52 personer, men på landsbygden och i skärgården minskade befolkningen med 8 respektive 5 personer.