rorelsen2018_1dia2.png

Jämfört med första kvartalet 2017 var folkökningen något större första kvartalet 2018. Ökningen var 39 personer, vilket var 13 personer fler än 2017.