rorelsen2018_1dia3.png

Första kvartalet 2018 hade Åland ett litet positivt flyttningsnetto gentemot Finland och övriga Norden. Flyttningsöverskottet gentemot länder utanför Norden var 40 personer, vilket var mer än dubbelt så stort som under första kvartalet 2017.