rorelsen2018_1dia4.png

Under första kvartalet 2018 ökade befolkningen i nio åländska kommuner, mest i Mariehamn där ökningen var 52 personer.