rorelsen2018slutligdia3.png

Avlidna efter ålder och kön 2018