rorelsen2018slutligdia5.png

Flyttningsnetto efter in-/utflyttningsland 2018