rorelsen2019_2dia4.png

Befolkningsförändring efter kommun 1:a-2:a kvartalet 2019