rorelsen2019_dia5.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.