rorelsen2019_dia6.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.