rorelsen2019_dia8.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.