rorelsen2019_dia9.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.