sfinhist.png

Det nya systemet skulle ha gett högre transfereringar än det nuvarande under 1993-2017