social11.png

Infografik om risken för arbetslöshet på Åland