sociolog14.png

Linjediagram som visar antalet dödsfall efter de vanligaste underliggande dödsorsakerna