sprak2016dia2.png

Befolkning född utanför Åland efter födelseland och kön 2016