sprak2016dia4.png

Andel av Mariehamns invånare som är födda utanför Åland 2016 efter ålder och födelseort