sprak2016dia5.png

Andel av befolkningen som har andra språk än svenska efter ålder 2016