sprak2018dia2.png

Befolkningsförändring 2018 efter födelseland