sprak2018dia4.png

Andel invånare födda utom Åland efter kommun och födelseort 2018