sprak2018dia5.png

Antal invånare med andra språk än svenska efter ålder 2018