studerande_pa_gymnasieniva_hosten_2021_efter_utb.omrade_och_kon.png

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.