studerande_pa_gymnasieniva_med_hemort_utanfor_aland_2005_2021.png

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.