studerande_vid_alands_folkhogskola_2021.png

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.