studerande_vid_hogskolan_2021_alder_o_kon.png

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.