studerande_vid_hogskolan_2021_efter_program_alder_o_kon.png

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.