sysselsattningstal_2018_publ.png

Karta över Åland som visar det relativa sysselsättningstalet fördelat på kommunerna