tabell_k1_2019.png

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året