tabell_k2_2018.png

Något mindre antal trafikolyckor under andra kvartalet 2018, jämfört med andra kvartalet 2017