tabell_k3_2018.png

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året