tabell_k4_2019.png

Ökning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året