tabell.png

Tabell som redogör för de preliminära uppgifterna över befolkningen efter huvudsaklig verksamhet