trafikolyckor_karta_2017.png

Karta som illustrerar var på Åland trafikolyckorna inträffat år 2017